TITEL: People  

OBJEKT: Lampa  KUND: Studioarbete 


People är en kollektion lampor där du själv väljer om du vill ha din lampa stående eller liggande. Om du vill ha den stående fäster du den textila lampsladden i låset på lampan fot, men du kan också låta lampan leka fritt i rummet, upp i fönsternischen eller i bokhyllan. 


Foto:   Pernilla/Qvist & Qvist auktionsverk

Foto:  Pernilla/Qvist & Qvist auktionsverk