Jag är en erfaren formgivare som arbetar med
gestaltningslösningar för utställningar, museum och kommersiella inredningar. Genom kreativitet
och lekfullhet skapar jag miljöer med själ. 

Miljöerna väcker känslor, de engagerar besökaren och ökar intresset för uppdragsgivarens
verksamhet. Mitt ledord i alla uppdrag är receptivitet,
jag tolkar kundens beställning och behov i ett
kreativt helhetskoncept. 

Jag har även i flera av uppdragen varit projektledare
och jag har arbetat med grafisk form där den grafiska
formen fått integrera med gestaltningen. 


 
 
Karin 1.jpg