TITEL: Skyltsystem  

UPPDRAG: Projektledning, utställningsform och grafisk form  KUND: Sjöhistoriska museet

7b5fb2_f6a2b7ab305e1c30cebd064547db4cdb.jpg

Uppdraget var att ta fram ett skyltsystem för museets publika delar. Efter intervjuer med personal och besökare gjordes en behovsanalys som resulterade i skyltsystemets struktur. 

Formspråket är hämtat från signalflaggornas enkla grafiska former. Andra maritima element som beslag, mässing och tampar har används för att tillsammans med humor passa in i den klassiska funkismiljö hos Sjöhistoriska museet.


Foto. Ylva Sundgren

Foto. Ylva Sundgren