TITEL: Natur i Sverige

UPPDRAG: Grafisk form  KUND: Naturhistoriska riksmuseet

Älgar_web.jpg

Naturhistoriska riksmuseets vackra basutställning Natur i Sverige med dioramor har uppdaterats - med grafiskform av mig! 
De nya skyltarna återfinns både utvändigt och invändigt i montrarna. 


Fåglar 2_web.jpg
snurr 1_web.jpg
Snurr 2_web.jpg
Foto. Ylva Sundgren

Foto. Ylva Sundgren