TITEL: Mineraler i Stockholmstrakten / Glimtar ur museets forskning och samling

UPPDRAG: Monterform och grafisk form  KUND: Naturhistoriska riksmuseet

Ekmontrar 4_web.jpg

Gestaltning av två stora ekmontrar med tema Mineraler från Stockholmstrakten och Glimtar från museets forkning och samling

Inspiration var horisonten och stadens siluett. Enkla grafiska former kläddes med textil för att skapa ett djup och en taktil känsla. Föremålen placerades på små podier av glaserad keramik.


Ekmontrar 1_web.jpg
Ekmontrar 3_web.jpg
Ekmontrar 6_web.jpg
Foto. Ylva Sundgren

Foto. Ylva Sundgren