TITEL: Att läsa är också en sport  

UPPDRAG: Utställningsform och grafisk form  KUND: Riksidrottsmuseet

7b5fb2_f6a2b7ab305e1c30cebd064547db4cdb.jpg

Den lilla och mobila utställningen Att läsa är också en sport är ett samarbete mellan Riksidrottsmuseet och Region biblioteket. Utställningen och dess arkitektur ska locka till läsande och samtal om böcker bland läsovana ungdomar.

Utställningen kommer att turnera på bibliotek runt om i Sverige under hösten 2012 och våren 2013. 


Foto: Niklas Bergquist

Foto: Niklas Bergquist