Jag är en erfaren formgivare som arbetar med gestaltnings-
lösningar för utställningar, museum och kommersiella inredningar. Genom kreativitet och lekfullhet skapar jag miljöer med själ. 

Miljöerna väcker känslor, de engagerar besökaren och ökar intresset för uppdragsgivarens verksamheten. Mitt ledord i alla uppdrag är receptivitet, jag tolkar kundens beställning och
behov i ett kreativt helhetskoncept. 

Jag har även i flera av uppdragen varit projektledare och jag
har arbetat med grafisk form där den grafiska formen fått integrera med gestaltningen.. 


 
 
Karin 1.jpg